Ühingust

Pesaleidja MTÜ kui vabaühendus väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Pesaleidja MTÜ koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Pesaleidja MTÜ kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Pesaleidja MTÜ juhatusse kuuluvad Oliver Vainola ja Katrin Paala.

Ühingu põhikiri: Põhikiri

Majandusaasta aruanded: 2014, 2015

Kinnitus eetiliste põhimõtete järgimise kohta: Kinnitus

Hetkel online

Hetkel online 0 users ja 3 guests.